tores

  • Abban az esetben, ha személygépkocsival egy másik gépjárműnek ütközve kárt okoz, és teljes mértékben Ön a felelős, a saját autójának töréskárát megtérítjük.
  • Totálkár esetén is teljes körűen térítjük kárát.

Mire köthető?

Olyan személygépjárműre*, amelyikre társaságunkkal kötöttek érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást. e-GFB együttes kötése, illetve a kötelező biztosítás bonus besorolásától függően a Kiegészítő Törés Casco díja is kedvezőbb!

Nem köthető taxiként üzemeltetett vagy bérbeadással hasznosított, veterán, veszélyes anyagot szállító, illetve hatósági engedély nélkül átalakított járművekre, továbbá 150 kW-nál nagyobb teljesítményű személygépkocsira.

Mit nyújtunk Önnek?

  • Az önrész levonását követően töréskár szolgáltatást adunk, amely a személygépkocsiban, annak alkatrészeiben, tartozékaiban baleset miatt keletkezett sérülésekre terjed ki.
  • A jármű ideiglenes forgalomból való kivonásakor a GFB-vel párhuzamosan a törés casco biztosítás is szünetel, a kivonás tartama alatt nem számítunk fel díjat.

Melyik tarifálót válassza?

Nem nálunk van kötelező biztosítása?

Számítsa ki kötelező biztosítása díját az Allianznál, és szerződéskötéskor válassza kötelező biztosítása mellé az Allianz Kiegészítő Törés Cascot!