call

A Kártyaközpont a következő esetekben vehető igénybe:

  • a kártya aktiválásához
  • a kártya letiltásához
  • a kártya szolgáltató általi zárolásához (vásárlás alkalmával)

Tudnivalók az Allianz Egészségkártyáról (fő- és társkártyáról)

A kártyahasználat részletes feltételei és szabályozása megtalálható a Kártyahasználati szabályzatban.

Az Allianz Hungária Egészségpénztár az Egészségkártyát kizárólag pénztártagjai és azok szolgáltatásra jogosult társigénylői számára bocsátja ki.
A kártya – a pénztártag egyéni számlájához kapcsolódóan – az egészségpénztári szolgáltatások, termékek vásárlására szolgál, és a tagság igazolására alkalmas.

Az Egészségkártya díja, aktiválása és érvényessége

Az Egészségkártyát díjmentesen bocsátjuk tagjaink rendelkezésére a belépést követően egy alkalommal.
A kártyát az első használat előtt aktiválni szükséges, mivel aktiválás nélkül a kártyával nem tudja egészségpénztári kártyás vásárlásait lebonyolítani.
Az aktiváláshoz kérjük, hívja Kártyaközpontunkat naponta, a fenti telefonszámok valamelyikén. Az aktiváláshoz készítse elő Egészségkártyáját.
Amennyiben a pénztártag vagy a társigénylő – mint a kártya birtokosa – az Egészségkártyáját a kártya kiküldésétől számított 1 éven belül nem aktiválta, akkor a kártya inaktív marad és további aktiválása már nem lehetséges. Kérésre új kártya kerül kibocsátásra, amelynek díja megegyezik a lejárt kártya cserélésének díjával.
A kártya lejáratkori cseréje, pótlása, illetve a társkártya díja 3 000 Ft, amely a pénztártag egyéni számlájáról kerül levonásra.
Az aktivált kártya érvényességének ideje: a kártya kiküldésétül számított 3 év.

Egészségkártya igénylése

Pénztártagjainknak a tagsági viszony létrejötte után – külön megrendelés nélkül – rendelkezésükre bocsátjuk Egészségkártyájukat.
A Társkártya első alkalommal a pénztártag által – a

“Nyilatkozat társigénylő jelöléshez / törléshez”

elnevezésű nyomtatványon – a Pénztárhoz bejelentett társigénylő részére igényelhető, aki 16. életévet betöltötte.
Az Egészségkártya (fő- és társkártya) a

“Kártyaigénylő lap Egészségkártya / Társkártya igényléséhez”

című nyomtatvánnyal igényelhető.

Az Egészségkártya kizárólag abban az esetben hiteles vásárláskor, ha azt a kártya birtokosa (a tag vagy a társigénylő), annak hátoldalán saját kezűleg aláírta.

Az Egészségkártya használata

A kártyával vásárolni csak a tag egyéni egészségszámláján rendelkezésre álló fedezet erejéig lehet.
Áruk, szolgáltatások ellenértékének zárolása az egészségügyi, kereskedelmi Kártyaelfogadó helynél történik. Az Egészségkártya használata során a Kártyaelfogadó a Pénztártag kezdeményezésére az igénybevett szolgáltatás, illetve megvásárolt áru ellenértékét a Pénztártag egyéni számláján zároltatja, és az arról szóló számlát eljuttatja a Pénztárhoz. Így Pénztártagjainknak az Egészségkártya használatával történő vásárlás kényelmes és gyors.
A kártyával készpénz nem vehető fel.
A kártya kizárólag az Allianz Hungária Egészségpénztárral kártyahasználatra szerződött egészségügyi, illetve kereskedelmi elfogadóhelyen vagy telefonos engedélyezési joggal rendelkező elfogadói környezetben használható vásárlásra.
A kártya nem használható vásárlásra amennyiben a vásárolt áruk értéke nem éri el az 1 000 Ft összeget. Ilyenkor hagyományos módon történhet a fizetés.

Teendők a Egészségkártya elvesztése esetén

Ha az Egészségkártya elveszett, kérjük, hívja Kártyaközpontunkat annak nyitvatartási ideje alatt a fenti telefonszámokon, hogy a kártyát mielőbb letiltsa, megakadályozva egy esetleges illetéktelen használatot.
A letiltott Egészségkártya (fő- vagy társkártya) pótlására újat igényelhet a pénztártag a

“Kártyaigénylő lap Egészségkártya / Társkártya igényléséhez”

elnevezésű nyomtatvánnyal, melynek díja 3 000 Ft, s a pénztártag egyéni számlájáról kerül levonásra.

Szolgáltató partnereink, kártyaelfogadó helyek, elszámolható termékek és szolgáltatások

Pénztárunk elkötelezett abban, hogy az egészségmegőrző szolgáltatások széles körű elérhetőségének biztosításával, kedvezményes szolgáltatási lehetőségek nyújtásával Pénztártagjai egészségügyi helyzete – a megelőzéssel és gyors, hatékony egészségügyi ellátással – minél kedvezőbben alakuljon. Ennek érdekében folyamatosan növeljük szolgáltatóink számát, hogy az Ön környezetében is minél több szolgáltatás álljon rendelkezésre Allianz Egészségszámlája, Allianz Egészségkártyája használatával.
Kérjük, ha olyan szolgáltatónál szeretne terméket vásárolni vagy szolgáltatást igénybe venni, akit még nem talál szolgáltatói partnereink között, jelezze azt Pénztárunknak. Írjon e-mail-t, levelet, jelezze fiókjaink egyikében, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon annak érdekében, hogy a szolgáltatót megkereshessük partneri szerződésünkkel, s így Ön kényelmesebben vásárolhasson a jövőben.